Wishing All of you a very happy birthday - Principal


SNO NAME CLASS BIRTHDAY
1 SHANAYA BHATIA I 27-Jan
2 SAKSHAM JAIN IX 27-Jan
3 TUSHIKA NURSERY 27-Jan
4 SARAH THAKUR NURSERY 27-Jan
5 MANAN VATS NURSERY 27-Jan
6 AARJAV JAIN PRE PRIMARY 27-Jan
7 PRATISHTHA V 27-Jan
8 GEETANSHI KOHLI VI 27-Jan
9 JAISONMEET SINGH VII 27-Jan
10 PRASITA KUMARI VIII 27-Jan
11 VED SINHA VIII 27-Jan
12 ANAY MEHRA X 27-Jan
13 SHIVANSH JOSHI XI 27-Jan
14 UTSAV VERMA XII 27-Jan